Level UP Rijnmond

Om je de ‘online’ zoektocht te besparen, hebben we voor jou een selectie gemaakt van diverse thema’s, tips en tools, die je kunt inzetten. Maak vooral gebruik van de handige templates en plannen van Level UP Rijnmond om LLO in jouw organisatie vorm te geven.

Tips en Tools - Leven Lang Ontwikkelen

Handige templates

Klik op onderstaande formats om aan de slag te gaan met LLO in jouw organisatie. Let op: het zijn MS Word documenten zodat je er makkelijk mee aan de slag kunt.

Actieplan Leven UP

Level UP POP formulier

Level UP ontwikkelplan medewerkers

Level UP SWOT Analyse leercultuur

Level UP plan van aanpak interne communicatie

Level UP format ontwikkelpaden

Skills in zicht brengen

Skillspass mijnleerwerkloket

Mijn Leerwerkloket is een gratis online omgeving waarop onder andere een skillpass gemaakt kan worden. De skillpass is een soort online cv waarin werkervaring, gevolgde opleidingen, talenten en vaardigheden verzameld worden. De gebruiker kan testen maken onder de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De volgende testen kunnen gedaan worden: Big Five, Carrière ankers, Menstypes, test voor leidinggevenden, talentenscan en talentenmatch en voorkeursrollen. Als je als werkgever je medewerker wilt helpen met skills in kaart brengen, verwijs ze dan naar mijnleerwerkloket. De uitslagen van deze testen vormen een mooie basis voor een POP gesprek.

Skillpass

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze ondernemersadviseurs.