Level UP Rijnmond

Om je de ‘online’ zoektocht te besparen, hebben we voor jou een selectie gemaakt van diverse thema’s, tips en tools, die je kunt inzetten. Maak vooral gebruik van de handige templates en plannen van Level UP Rijnmond om LLO in jouw organisatie vorm te geven.

Tips en Tools - Leven Lang Ontwikkelen

Handige templates

Klik op onderstaande formats om aan de slag te gaan met LLO in jouw organisatie. Let op: het zijn MS Word documenten zodat je er makkelijk mee aan de slag kunt.

Actieplan Level UP

Level UP POP formulier

Level UP ontwikkelplan medewerkers

Level UP SWOT Analyse leercultuur

Level UP plan van aanpak interne communicatie

Level UP format ontwikkelpaden

Skills in zicht brengen

Skillspass mijnleerwerkloket

Mijn Leerwerkloket is een gratis online omgeving waarop onder andere een skillpass gemaakt kan worden. De skillpass is een soort online cv waarin werkervaring, gevolgde opleidingen, talenten en vaardigheden verzameld worden. De gebruiker kan testen maken onder de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De volgende testen kunnen gedaan worden: Big Five, Carrière ankers, Menstypes, test voor leidinggevenden, talentenscan en talentenmatch en voorkeursrollen. Als je als werkgever je medewerker wilt helpen met skills in kaart brengen, verwijs ze dan naar mijnleerwerkloket. De uitslagen van deze testen vormen een mooie basis voor een POP gesprek.

Skillpass

Laat je scholingsplan vormgeven door een student van de Hogeschool Rotterdam

Als je als ondernemer aan de slag gaat met een LLO strategie en die wilt laten aansluiten bij de ontwikkeling van je organisatie, mis je soms nog wat kennis en kunde. Een economiestudent van de Hogeschool Rotterdam kan je helpen. Samen met een (docent-)onderzoeker maakt de student een strategische analyse van je organisatie en op basis van de constateringen wordt een scholingsplan opgesteld met inhoudelijke suggesties voor training, coaching en opleiding. 

Eventueel kunnen deze suggesties worden gekoppeld aan de bestaande ontwikkeling  van je medewerkers en aan het aanbod van scholing in de regio. Waar mogelijk wordt zelfs een verbinding gelegd naar scholingsaanbod van brancheverenigingen. Dit traject omvat enkele (online) interviews en raadpleging van je bedrijfsdocumentatie. De doorlooptijd bedraagt één tot enkele maanden, afhankelijk van de inhoud van de opdracht en de omvang en het karakter van de organisatie. Heb je interesse? Contactpersoon: Kees Ridder c.j.m.ridder@hr.nl


Workshop Hogeschool Rotterdam: DGA’s tussen ondernemer en manager

Als ondernemer ben je bezig met de toekomststrategie van je bedrijf. Als je de positie hebt van  directeur-grootaandeelhouder, zit je nogal eens in een in een complexe setting. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en je medewerkers en soms ook voor historische familierelaties binnen de onderneming. Dat kan het werken aan de toekomst van de onderneming belemmeren. 

In deze (online) workshop wordt de positie van de DGA besproken. Hoe voelt hij / zij zich en hoe gaat hij / zij om met de complexiteit? Hoe kan voldoende ruimte worden gecreëerd voor de toekomst en hoe kan de DGA daarin medewerkers en andere stakeholders adequaat betrekken? De workshop wordt in principe gegeven aan vier tot acht DGA’s tegelijkertijd. De dynamiek die hierdoor ontstaat is medebepalend voor het succes van de workshop. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3 maanden. Contactpersoon: Kees Ridder, c.j.m.ridder@hr.nl. 

Deze workshop wordt uitgevoerd door (docent-)onderzoekers van Hogeschool Rotterdam met ruime expertise op genoemde onderwerpen. Waar mogelijk worden afstudeerders ingezet. Deze activiteiten vallen buiten de gesubsidieerde inzet van de hogeschool (onderwijs aan studenten) en moeten derhalve bekostigd worden. Heb je interesse? Contactpersoon: Kees Ridder c.j.m.ridder@hr.nl 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze ondernemersadviseurs.