profiel foto barbara-0-0-0-0-1673429633

Barbara Braams-Toenbreker is Learning & Development Manager bij Eurocaps. Eurocaps is één van de ondernemingen, die deelnemen aan de regionale SLIM-regeling. 

Enthousiast vertelt Barbara over het belang van leren en ontwikkelen: mensen en organisaties zijn altijd in ontwikkeling, leren is hierbij een continu proces. Het hoeft echt niet altijd een formele opleiding te zijn, op een school, met diploma. Bij Eurocaps gaan leren en werken hand in hand, er wordt veel aandacht besteed aan (informeel) leren: het leren gewoon door te doen op de werkplek, bijvoorbeeld bij de installatie van een nieuwe machine, maar ook training on the job. Daarnaast heeft Euro Caps 3% van haar loonsom gereserveerd voor ontwikkelen.  

De visie van Eurocaps op leren en ontwikkelen is dan ook: de kracht, het talent en het lerend vermogen van onze mensen zijn bepalend voor het bereiken van onze ambities. 

Eigen initiatief en ondersteuning

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de medewerkers worden gesteund en gefaciliteerd om zich te ontwikkelen, maar er wordt ook eigen initiatief gevraagd. Groeiende, onderzoekende medewerkers zijn nodig, anders word je ingehaald als bedrijf. Zoals Barbara zegt: energie, die vrijkomt van groeiende mensen, daar drijf je als bedrijf op! 

Dienend leiderschap ondersteunt dit. Er zijn ontwikkelgesprekken, er is een aanbod voor een MBO-klas. Er zijn interne doorstroommogelijkheden, zoals van operator naar monteur. 

Hoe gaat dat in de dagelijkse drukte?

Hoe werkt het in tijden zoals nu, met alle hectiek en schaarste op de arbeidsmarkt? Dan is het af en toe lastig het perspectief op de langere termijn te houden, het kan zijn dat interne trainingen erbij inschieten. Dit zal herkenbaar zijn voor meer organisaties. Je moet hier alert op blijven, als het te vaak gebeurt geloven de mensen minder in de leren- en ontwikkel doelstellingen van de organisatie. 

Tips voor andere ondernemers?

Tips voor andere ondernemers van Barbara voor het stimuleren van leren en ontwikkelen: probeer iets, onderneem als ondernemer óók op dit gebied. Laat je mensen eens een dag op een andere afdeling meedraaien.  Of bied iemand een andere functie binnen het bedrijf aan. Je moet zelf een vliegwiel op gang brengen en de mensen in groei brengen. Van groei ga je vanzelf nog meer groeien. 

Ofwel: van experimenteren kun je leren!

CKF_Agin_Portret Nicole Timmermans29995-0-0-0-0-1673429910

Nicole Timmermans, HR directeur, Gerechtsdeurwaarder en Eigenaar AGIN Timmermans, Gerechtsdeurwaarders, Juristen en Incassospecialisten. Deelnemer aan de regionale SLIM regeling.

"Natuurlijk vinden wij als MKB familiebedrijf leren en ontwikkelen ook heel erg belangrijk. We zetten er op in waar we kunnen met maatwerk inwerktrajecten, buddies voor nieuwe collega’s en AGIN Timmermans Colleges. 

Alleen heb je te maken met de zo kenmerkende hick-ups die iedere MKB ondernemer zal herkennen. De dagelijkse bedrijfsvoering gaat altijd voor. Je voelt altijd de spagaat tussen ‘Er moet ‘gewoon’ gewerkt worden’ en aandacht en tijd vrij maken voor leren en ontwikkelen

MKB bedrijven hebben meestal ook geen grote HR afdeling; we houden met het hele team veel ballen hoog. Daarom is het heel fijn als je kan putten uit ondersteuning zoals nu ontwikkeld wordt met het platform en de instrumenten van Level UP Rijnmond. 

Wij krijgen altijd snel en adequaat antwoord op leer en ontwikkelvragen en kunnen bijvoorbeeld online handige templates downloaden die je eenvoudig kan inzetten. Ook kun je als je dat wilt begeleiding van externen. Of het nu gaat om een scan om een goed beeld te krijgen waar je staat met je organisatie, hulpmiddelen bij het inzichtelijk krijgen van competenties of het opzetten van een leer en ontwikkel actieplan voor al je medewerkers, als je die wielen niet zelf hoeft uit te vinden, dan kunnen we ook als MKB snel stappen maken naar toekomstgericht werken.