Fase 2 Implementatie en gebruik

Je maakt in deze fase binnen je organisatie duidelijk waarom en hoe je verder wilt met Leven Lang Ontwikkelen. De behoeften van de werknemers en de onderneming worden omgezet naar een persoonlijk ontwikkelplan, ofwel POP. Medewerkers die aan de slag gaan met leren en ontwikkelen worden begeleid. De leidinggevenden kunnen het traject van Leven Lang Ontwikkelen goed ondersteunen. Lees hieronder meer over de kenmerken van deze fase en maak gebruik van de Level UP tools.

    

Kenmerken fase 2

  • De directie communiceert over het belang van LLO. Bijvoorbeeld met een kick-off, via intranet of een nieuwsbrief
  • Er is een methode en een cyclus ontwikkeld voor ontwikkelgesprekken
  • De ambities en behoeften werknemer en werkgever zijn geïnventariseerd – Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) staat op papier
  • Het LLO plan staat op schrift, zowel op organisatie- als op medewerkersniveau
  • Leidinggevenden worden getraind om hun medewerkers te stimuleren en begeleiden
  • Er zijn interne begeleiders, buddy’s of mentoren, met tijd vrijgemaakt voor het begeleiden van collega’s
  • Medewerkers zijn goed op de hoogte van het aanbod Leren en Ontwikkelen L&O, bijvoorbeeld door een online L&O-platform
  • Het L&O-budget is vastgesteld
Tools voor fase 3