Personeel naar ander werk begeleiden

Als werkgever kun je helaas in een situatie terechtkomen waarin je te weinig werk voor je personeel hebt, waardoor je ze dreigt te moeten ontslaan. Dat kan allerlei oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis. Gelukkig kun je op diverse manieren ondersteuning krijgen om personeel tijdelijk of permanent naar ander werk te begeleiden. Op deze pagina lees je hier meer over.

Rijnmond Werkt Door

De coronacrisis heeft op veel bedrijven in de regio Rijnmond een grote impact. Bij sommige bedrijven is er te weinig werk voor het personeel, terwijl er bij andere bedrijven juist behoefte is aan extra personeel.

Om dit capaciteitsvraagstuk op te lossen is ‘Rijnmond Werkt Door’ opgericht. Rijnmond Werkt Door is een initiatief van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond, UWV, sociale partners en het leerwerkloket en wordt in samenwerking met Randstad uitgevoerd.

Het doel is om werkgevers met elkaar te verbinden om de vraag en het aanbod van personeel op elkaar te stemmen. Het kan gaan om tijdelijke of permanente uitwisseling van personeel. Meer weten? Bezoek rijnmondwerktdoor.nl.

Regionaal mobiliteitsteam Rijnmond

Soms kan het lastig zijn om personeel dat je als gevolg van de coronacrisis hebt ontslagen of dreigt te moeten ontslaan naar ander werk te begeleiden. Dat komt bijvoorbeeld doordat mensen jarenlang bij je hebben gewerkt, niet de juiste diploma’s hebben, de Nederlandse taal niet goed beheersen of een arbeidshandicap hebben.

In dat geval kan gerichtere hulp nodig zijn om ander werk te vinden. Het regionaal mobiliteitsteam Rijnmond kan je hierbij helpen. Nog voordat je personeel in een uitkering belandt. De betrokken partners van het regionaal mobiliteitsteam zijn het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, onderwijs, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het regionale mobiliteitsteam Rijnmond.

Meer weten? Bezoek rijnmondwerktdoor.nl

Subsidiemogelijkheden

Vanuit de overheid is er subsidie beschikbaar gesteld om personeel naar ander werk te begeleiden. Zo is vanaf 15 maart 2021 de subsidieregeling voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties beschikbaar.

Met de subsidie kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties binnen sectoren onder andere ondersteuning bieden voor het vinden van ander werk. Denk aan het geven van ontwikkeladviezen en scholing.

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen. Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagproces vind je in deze factsheet. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.


Goed om te weten: werknemers kunnen zelfstandig diverse subsidies aanvragen om zichzelf te ontwikkelen en daardoor hun kans op ander werk te vergroten. Een voorbeeld van een subsidie is de Rotterdamse scholingsvoucher waarmee ze zich naar een kansberoep kunnen omscholen. Bekijk alle subsidiemogelijkheden hier.

Loopbaantesten

Als je personeel naar ander werk moet begeleiden, kan het voorkomen dat sommige personeelsleden niet zo goed weten welk ander soort werk bij hen past. Attendeer ze in dat geval op onze gratis loopbaantesten waarmee ze kunnen ontdekken welke beroepen bij hen passen. Meer informatie over onze loopbaantesten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze ondernemersadviseurs.