Financiële regelingen werkgevers

Als werkgever zijn er diverse financiële regelingen waarvan je gebruikt kunt maken als je werken en leren in je bedrijf wilt stimuleren. Op deze pagina vertellen we je welke regelingen dat zijn en hoe we je kunnen ondersteunen om het werken en leren in je bedrijf in goede banen te leiden.

Verschillende soorten regelingen voor werkgevers

Er zijn verschillende soorten financiële regelingen waar je als werkgever gebruikt van kunt maken als het om werken en leren gaat. Denk bijvoorbeeld aan subsidies en belastingvoordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Subsidie Praktijkleren. Werkgevers die een BBL plek bieden kunnen mogelijk gebruik maken van Subsidie Praktijkleren. Zie hier voor de voorwaarden en het aanvragen.
  • SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). De minister van SZW stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt E 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Meer weten? Kijk hier,
  • Loonkostenvoordelen: een premiekorting op de loonbelasting die je kunt krijgen als je werknemers in dienst neemt die tot een kwetsbare groep behoren. Bijvoorbeeld werknemers met een arbeidshandicap.
  • Innovatieregeling sociale werkgelegenheid; deze regeling wil goede innovatieve ideeën een kans geven. Op basis van deze regeling kan een organisatie of bedrijf actief voor de sociale werkgelegenheid op eenvoudige wijze een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ‘vernieuwende aanpak’ of de ontwikkeling van een ‘innovatieve methodiek of instrument’. Klik hier voor meer informatie.

De bovenstaande regelingen zijn slechts enkele voorbeelden. Om het overzichtelijk te houden hebben we een landelijke brochure voor je gemaakt waarin alle belangrijke regelingen staan.

Subsidies en regelingen voor werknemers

Als werkgever kan je ook je medewerker stimuleren om een subsidie aan te vragen. In de regio Rotterdam Rijnmond zijn diverse subsidies voor scholing en ontwikkeling:   

  • Rotterdams Scholingsfonds https://www.scholingsvouchers010.nl/ voor alle Rotterdammers die voldoen aan de voorwaarden is er een scholingsvoucher van E 2500,- te besteden aan een van de opleidingen in deze catalogus: https://catalogus.scholingsvouchers010.nl/. Er worden ook maatwerk trajecten samen met werkgevers en het Leerwerkloket Rijnmond opgezet die in aanmerking kunnen komen voor de scholingsvoucher. 
  • Rijnmond werkt door (RMT). Voor iedereen uit de regio Rijnmond die na 12-3-2020 werkloos is of met werkloosheid wordt bedreigd en waarvoor het volgen van een opleiding noodzakelijk is. Betreft een crisismaatregel (Corona). Klik voor de regio Rijnmond: Rijnmond Werkt Door. Klik hier voor de menukaart van alle in te zetten scholing en ontwikkeling en de budgetten.
  • STAP Budget; vanaf 1 maart 2022 kun je bij UWV als werkende of werkzoekende het STAP budget aanvragen voor maximaal €1.000,- per jaar voor scholing. Dit kan een aantal keer per jaar. Ga naar de site voor alle informatie  STAP opleidingenportaal - inclusief subsidie mogelijkheden.

Voor een landelijk overzicht: vind een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt. We hebben een handige brochure gemaakt voor alle werkenden, werkzoekenden en studenten. 

Rondje Level UP

Behoefte aan advies?

Als werkgever kan het lastig zijn om werken en leren op de juiste manier in je bedrijf toe te passen. De grote hoeveelheid financiële regelingen maken dat er niet makkelijker op.

We helpen je daarom graag om het werken en leren in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de opleidingsbehoefte binnen jouw bedrijf in kaart te brengen, werknemers van individueel scholingsadvies te voorzien en door te helpen bij het opzetten van leerwerktrajecten.

Ook kunnen we je adviseren over de financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken, welke regelingen je met elkaar kunt bundelen en hoe het aanvraagproces in z’n werk gaat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Tip: bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen. Wellicht dat je daar het antwoord op je vraag al kunt vinden.