Personeel bij- en omscholen

De arbeidsmarkt verandert snel en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daardoor is het bij- en omscholen van personeel nog belangrijker geworden. Als werkgever kun je hier op diverse manieren ondersteuning bij krijgen. Op deze pagina vertellen we je hier meer over.

Loopbaantesten en scholingsadvies

Om de toegevoegde waarde van scholing zo groot mogelijk te maken, is het belangrijk om in kaart te brengen over welke kennis, talenten en vaardigheden je personeel beschikt en waar ontwikkelkansen liggen. Leerwerkloket Rijnmond kan hierbij helpen.

In onze online omgeving, Mijn Leerwerkloket, staan diverse gratis loopbaantesten waar je personeel gebruik van kan maken. Indien er na het doen van de testen behoefte is aan meer ondersteuning om de juiste scholingskeuzes te maken, is het mogelijk om een adviesgesprek met één van onze loopbaanadviseurs in te plannen.

Naast de testen op Mijn Leerwerkloket bieden we de Loopbaanverkenner aan. Dit is een betaalde tool waarmee we de motivatie, talenten en vaardigheden van je personeel in kaart kunnen brengen. De uitkomsten worden gekoppeld aan kansen op de arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur neemt de resultaten in een persoonlijk gesprek met je personeel door en geeft adviezen over wat er met de uitkomsten kan worden gedaan.

Meer informatie over Mijn Leerwerkloket en de Loopbaanverkenner vind je hier.

Taalvaardigheden van werknemers verbeteren

Als je personeel hebt dat de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan dat een probleem opleveren bij het volgen van een opleiding. De gemeente Rotterdam kan uitkomst bieden, doordat ze haar inwoners helpt om beter te worden in de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld met gratis taalcursussen. Lees er hier meer over.

Naast de inspanningen vanuit de gemeente kun je als werkgever je personeel ondersteunen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden. Dat kan met behulp van een taaltraject. Bekijk de ‘Wegwijzer taal en werk’ voor meer informatie over de voorwaarden en de aanbieders van taaltrajecten. Goed om te weten: werknemers kunnen ook op eigen initiatief een taaltraject starten. In de wegwijzer staat ook hierover informatie.

Scholing en subsidies

De overheid vindt het belangrijk dat je personeel zich blijft ontwikkelen. Daarom zijn er diverse subsidiemogelijkheden waarmee ze scholing (deels) kunnen financieren. Zo is er de ‘NL leert door regeling’ waarmee de overheid diverse online opleidingen subsidieert.

Ook zijn er subsidies die uitkomst kunnen bieden als personeel zich naar een ander beroep wil omscholen. Een voorbeeld hiervan is de Rotterdamse scholingsvoucher. De voucher is bedoeld voor het volgen van een mbo-opleiding waarmee je in een beroep aan de slag kunt gaan waar veel werk in is. Dergelijke beroepen worden ook wel ‘kansberoepen’ genoemd.

Een overzicht van alle subsidies vind je hier.

Leerwerkakkoorden

De verwachting is dat de werkgelegenheid in de regio Rijnmond de komende jaren verder toeneemt. Daarnaast ontstaan er nieuwe beroepen door robotisering, de energietransitie en digitalisering. Om op deze ontwikkelingen in te spelen zijn er leerwerkakkoorden opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs, werkgevers en de gemeente.

Het doel van de leerwerkakkoorden is tweeledig. Enerzijds is het de bedoeling dat werknemers een baan kunnen krijgen en behouden. Anderzijds moeten werkgevers personeel met de juiste vaardigheden en kennis kunnen vinden.

Het gaat er dus om dat er op de arbeidsmarkt een balans tussen vraag en aanbod ontstaat. Nu en in de toekomst. Een leven lang ontwikkelen is daardoor belangrijker dan ooit. Wil je als werkgever een steentje bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen en een win-win situatie voor werknemers en werkgevers creëren? Bezoek dan leerwerkakkoord.nl voor meer informatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze ondernemersadviseurs.