Fase 3 Borgen en doorontwikkelen

Je organisatie is al een tijdje bezig met een systematische aanpak van leren en ontwikkelen, de aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Je wilt niet alleen zorgen dat kennis en vaardigheden up to date zijn. Je wilt ook dat cruciale kennis wordt geborgd en dat je werknemers een motiverend toekomstperspectief zien, waarin ze kunnen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door loopbaanpaden.

    

Kenmerken fase 3

  • LLO is onderdeel van de organisatiestrategie
  • Leidinggevenden coachen en sturen ook op LLO
  • De organisatie ontwikkelt loopbaanpaden en leerlijnen, gekoppeld aan (toekomstige) rollen 
  • Het geleerde wordt gedeeld met collega’s – nieuwsbrief, intranet, teamoverleg 
  • De leiding stuurt actief op het borgen en behouden van cruciale relevante kennis 
  • Er is een integrale aanpak van LLO, ook gericht op duurzame inzetbaarheid, boeien van medewerkers
  • De benodigde en aanwezige skills zijn in kaart en er zijn acties om de ontbrekende skills te verkrijgen
  • N.a.v. strategische ontwikkelingen en feedback van werknemers wordt de visie op LLO (plan) geëvalueerd