Krachtenbundeling maakt ons sterk

Wat is de kracht van Leerwerkloket Rijnmond? Onze samenwerking met partners in de regio en bij de rijksoverheid. Door nauw samen te werken, creëren we kansen!

Werkplein Rijnmond

In Werkplein Rijnmond werken UWV en de 14 Rijnmondse gemeenten nauw samen om werkzoekenden en werkgevers de beste dienstverlening te bieden. Overal waar kansen zijn om via scholing werkzoekenden sterker te maken op de arbeidsmarkt, proberen we die te benutten! Tegelijkertijd werken we intensief samen om leerrijke en succesvolle leerwerktrajecten tot stand te brengen voor werkzoekenden en werkgevers.

ROC van Rijnmond

Voor leerlingen van het ROC is het van groot belang om hun opleiding en diploma goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met dat doel voor ogen werken we intensief samen met ROC van Rijnmond.

Rijnmonds Fonds voor Vakmanschap

Voor het Rijnmonds Fonds voor Vakmanschap vervult Leerwerkloket Rijnmond de loketfunctie. Dat betekent dat we informatie geven over het fonds en aanvragen van kandidaten beoordelen en afhandelen. 


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en samen met regio's in het hele land een positieve leercultuur tot stand brengen. Investeren in scholing van werknemers is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de wendbaarheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking.

Publiek/private samenwerking

Als we elkaar kunnen versterken gaan wij ook graag met andere partijen een samenwerking aan.  


Meld je en we gaan graag met je in gesprek.