Naar overzicht
Algemeen en Werkgever en Werkzoekende | 23-07-2020

Weer tien statushouders een mbo-1 diploma en een baan.


Afgelopen vrijdag hebben tien statushouders het GIT voor de automotive (autobranche) succesvol afgerond. Ze hebben hun mbo-1 diploma ontvangen en gelijk een contractverlenging of vaste aanstelling gekregen bij de werkgever. Een geweldig mooie prestatie! 

GIT staat voor geïntegreerd duaal inburgeringstraject en is een combinatie van inburgering, taalles, een BBL-opleiding en werk. Statushouders die aan het inburgeren zijn kunnen vaak niet instromen in een beroepsopleiding omdat hun taalniveau nog onvoldoende is. Daarnaast is het volgen van inburgeringslessen op verschillende dagdelen in de week lastig te combineren met een baan. Een GIT maakt dit wel mogelijk.

Samenwerking
In een GIT werken het ROC, een private taalaanbieder en het MKB samen. Dit betekent dat de lessen van de beroepsopleiding en praktijkervaring op één locatie gezamenlijk worden aangeboden in één dag school per week. Daarnaast krijgen de deelnemers extra taalles. Intussen kunnen zij hun inburgeringscursus gewoon blijven volgen. De andere dagen werken en leren de deelnemers binnen het erkende LeerWerkbedrijf. De lessen zijn verweven en versterken elkaar. Het Nederlands en de theoretische vakken zijn onderdeel van de dagelijkse praktijk. De deelnemers werken in een omgeving waar veel Nederlands wordt gesproken wat hun inburgering en integratie versnelt en tegelijk hun kansen op toekomstig werk vergroot.

Intensieve begeleiding
De tien statushouders zijn het GIT in juni 2019 gestart. Tijdens het hele traject tot en met de diploma-uitreiking vorige week zijn zij intensief begeleid vanuit het Leerwerkloket door jobcoach Monica Alonso Dos Santos.

Delen

Gerelateerde berichten