Naar overzicht
Algemeen en Student en Uncategorized en Werkende en Werkgever en Werkzoekende en ZZP | 07-09-2021

Week van het Lezen & Schrijven

Van 6 tot en met 12 september is de week van het Lezen en Schrijven. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven geven honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Bekijk alle evenementen

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. In Rotterdam kunnen laaggeletterden aankloppen bij de Taalambassadeurs.

Ook werkgevers kunnen te maken krijgen met laaggeletterden in hun organisatie. Als werkgever kunt u uw werknemers helpen hun taal niveau te verbeteren.
Vele werkgevers zijn u voor gegaan en hebben zich verenigd in het Taalakkoord. Als ambassadeurs van het taalakkoord werken zij aan een beter taal niveau van alle Nederlanders. Meer weten over het taalakkoord? Zie Homepage | Taalakkoord Leerwerkloket voor meer informatie. Wilt u ook ambassadeur worden van het taalakkoord? Meld u aan via Taalakkoord-ambassadeur worden | Taalakkoord Leerwerkloket


#weekvanlezenenschrijven #laatlerenvoorjouwwerken

Delen

Gerelateerde berichten