Naar overzicht

Traject "Nieuwe energie voor de bouw en techniek"


Traject "Nieuwe energie voor de bouw en techniek"

Gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven en Techniek College Rotterdam bieden jongeren vanaf 18 jaar en werkzoekenden een traject aan om ze ‘terug’ te brengen naar de arbeidsmarkt. Vervolgens worden zij toegeleid naar een baan in de bouw, elektro- of installatietechniek.

Het traject is bedoeld voor alle jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, schoolverlaters en studenten van praktijkscholen. Binnen het traject worden jongeren geplaatst bij bedrijven om ervaring op doen in de praktijk. Vervolgens biedt Techniek College Rotterdam een gepaste opleiding aan binnen het beroep waarin ze werkzaam zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie zijn de deelnemers?

De deelnemers komen vanuit verschillende organisaties. Allen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel heeft geen vmbo afgerond, een deel heeft vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg en een aantal heeft een mbo 2 of 3. Verschillende deelnemers hebben een techniek-opleiding maar er zijn ook deelnemers zonder enige technische kennis en ervaring, maar die wel interesse hebben in techniek.

Wat kunnen we verwachten van de deelnemer?

Het doel is in eerste instantie uit de uitkering en aan het werk. Het leren wordt mede bepaald door de deelnemer zelf in overleg met het bedrijf. In dit kader is elke opleiding mogelijk binnen de bouw elktro- en installatietechniek, in de bbl (werken en leren). Deelnemers kunnen ook een praktijkverklaring halen, ze leren praktische vaardigheden die verzilverd worden met een praktijkverklaring. Een praktijkverklaring vergroot de kansen bij het vinden van werk of een leerwerkplek als de deelnemer zich verder wil ontwikkelen middels een BBL-opleiding.

Motivatie van de deelnemer om deel te nemen aan het project

Elke deelnemer zal in de periode van de intake overtuigend moeten aangeven dat hij/zij dit traject wil gaan volgen. Wanneer de motivatie in orde is, wordt de deelnemer bij een bedrijf geplaatst.


Wat regelt het bedrijf?

Het bedrijf is een stabiele werkplek met een begeleider die graag het vakmanschap wil overbrengen. Belangrijk om vooral tijdens de beginperiode een plek aan te bieden in Rotterdam, de deelnemer moet zelfstandig naar de werkplek kunnen. Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid dat de deelnemer zich binnen het bedrijf kan ontwikkelen middels een opleiding.

Begeleiding

Op de leerwerkplek krijgen de deelnemers begeleiding van instructeurs die affiniteit hebben met de doelgroep. Een deelnemer met een rugzak en een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden zal enige tijd kosten in het begin. Naarmate de tijd verstrijkt zal de begeleiding afnemen en kan de deelnemer zelfstandig zijn werkzaamheden uitvoeren.


Contract

Binnen het project is een projectcontract voor de periode dat de deelnemer bij een bedrijf aanwezig is. Dit contract is maximaal zes maanden. Vanuit het project wordt de deelnemer begeleid om het bedrijf te ontlasten met zaken die buiten de werkgever-werknemer relatie liggen. Dit contract vervalt automatisch na zes maanden of eerder als het bedrijf dit aangeeft.

Proeftijd/proefplaatsing

De deelnemer heeft een proefperiode van twee maanden. Hierna besluiten deelnemer en het bedrijf of ze met elkaar verder gaan.


Opleiding(en) volgen

De deelnemer kan, indien hij/zij en het bedrijf dit wensen, een opleiding volgen. Een opleiding kan in delen gevolgd worden en tot een diploma leiden. Als een deelnemer niet in staat is om een diploma te behalen, kunnen er praktijkverklaringen en/of certificaten worden behaald. Het bedrijf kan in overeenstemming met een deelnemer besluiten een interne opleiding te verzorgen of externe opleiding aan te bieden bij Techniek College Rotterdam.

Wat kunt u verwachten?

De taak van de zorg - coach

Vanuit de intake kijken we naar de vijf leefgebieden en worden eventuele belemmeringen zichtbaar. Een deelnemer wordt pas geplaatst als deze belemmeringen zijn weggenomen. Alle niet werkgerichte zaken worden door de zorgcoach vanuit het project begeleid. Ook zal er vanuit het project door de projectleider met regelmaat gesproken worden over de vorderingen en mogelijkheden na het verlaten van het project. Uiteindelijk zal de deelnemer pas geplaatst worden als deze werkfit is.

Het bedrijf gaat aan de slag met een deelnemer die gemotiveerd is om zich verder te ontwikkelen, die weet wat er van hem/haar verwacht wordt en vanuit een overzichtelijke situatie aan het werk kan.
Bekijk de vacature bij Traject "Nieuwe energie voor de bouw en techniek"

Delen