Financiële regelingen werkgevers

Als werkgever zijn er diverse financiële regelingen waarvan je gebruikt kunt maken als je werken en leren in je bedrijf wilt stimuleren. Op deze pagina vertellen we je welke regelingen dat zijn en hoe we je kunnen ondersteunen om het werken en leren in je bedrijf in goede banen te leiden.

Verschillende soorten regelingen

Er zijn verschillende soorten financiële regelingen waar je als werkgever gebruikt van kunt maken als het om werken en leren gaat. Denk bijvoorbeeld aan subsidies en belastingvoordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Subsidieregeling Praktijkleren: een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,- voor het begeleiden van een mbo-student die een BBL opleiding volgt, een duale hbo-student of een technische wo-student.

  • SLIM-subsidie: een tegemoetkoming voor initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van je personeel. Denk aan het laten onderzoeken van de scholingsbehoefte in je bedrijf en het laten uitwerken van loopbaanadviezen.

  • Loonkostenvoordelen: een premiekorting op de loonbelasting die je kunt krijgen als je werknemers in dienst neemt die tot een kwetsbare groep behoren. Bijvoorbeeld werknemers met een arbeidshandicap.

De bovenstaande regelingen zijn slechts enkele voorbeelden. Om het overzichtelijk te houden hebben we een brochure voor je gemaakt waarin alle belangrijke regelingen staan.

Behoefte aan advies?

Als werkgever kan het lastig zijn om werken en leren op de juiste manier in je bedrijf toe te passen. De grote hoeveelheid financiële regelingen maken dat er niet makkelijker op.

We helpen je daarom graag om het werken en leren in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de opleidingsbehoefte binnen jouw bedrijf in kaart te brengen, werknemers van individueel scholingsadvies te voorzien en door te helpen bij het opzetten van leerwerktrajecten.

Ook kunnen we je adviseren over de financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken, welke regelingen je met elkaar kunt bundelen en hoe het aanvraagproces in z’n werk gaat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Tip: bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen. Wellicht dat je daar het antwoord op je vraag al kunt vinden.