Financiële regelingen werkgevers

Als werkgever zijn er diverse financiële regelingen waarvan je gebruikt kunt maken als je werken en leren in je bedrijf wilt stimuleren. Op deze pagina vertellen we je welke regelingen dat zijn en hoe we je kunnen ondersteunen om het werken en leren in je bedrijf in goede banen te leiden.

Verschillende soorten regelingen

Er zijn verschillende soorten financiële regelingen waar je als werkgever gebruikt van kunt maken als het om werken en leren gaat. Denk bijvoorbeeld aan subsidies en belastingvoordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Subsidie Praktijkleren. Werkgevers die een BBL plek bieden kunnen mogelijk gebruik maken van Subsidie Praktijkleren. Zie hier voor de voorwaarden en het aanvragen.

  • SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). De minister van SZW stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt E 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Meer weten? Kijk hier,

  • Loonkostenvoordelen: een premiekorting op de loonbelasting die je kunt krijgen als je werknemers in dienst neemt die tot een kwetsbare groep behoren. Bijvoorbeeld werknemers met een arbeidshandicap.


  • Rijnmond werkt door (RMT). Voor iedereen uit de regio Rijnmond die na 12-3-2020 werkloos is of met werkloosheid wordt bedreigd en waarvoor het volgen van een opleiding noodzakelijk is. Betreft een crisismaatregel (Corona). Voor de regio Rijnmond: Rijnmond Werkt Door of mail werk@rijnmondwerk-tdoor.nl

Voor een landelijk overzicht: vind een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt.

De bovenstaande regelingen zijn slechts enkele voorbeelden. Om het overzichtelijk te houden hebben we een brochure voor je gemaakt waarin alle belangrijke regelingen staan.

Behoefte aan advies?

Als werkgever kan het lastig zijn om werken en leren op de juiste manier in je bedrijf toe te passen. De grote hoeveelheid financiële regelingen maken dat er niet makkelijker op.

We helpen je daarom graag om het werken en leren in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de opleidingsbehoefte binnen jouw bedrijf in kaart te brengen, werknemers van individueel scholingsadvies te voorzien en door te helpen bij het opzetten van leerwerktrajecten.

Ook kunnen we je adviseren over de financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken, welke regelingen je met elkaar kunt bundelen en hoe het aanvraagproces in z’n werk gaat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Tip: bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen. Wellicht dat je daar het antwoord op je vraag al kunt vinden.